Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„Zajęcia klubowe w WTZ” na rok 2020-2021

Dodano: 23.10.2019 r.

Informujemy, iż w terminie od 1 listopada do 30 listopada 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił I turę naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) tzn. od 01 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Celem programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”  jest przede wszystkim wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych  jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

W związku z powyższym zapraszamy warsztaty terapii zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w terminie umożliwiającym ich weryfikację i złożenie wystąpienia do PFRON tj. od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON:

 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/