Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Kolejny nabór do programu PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Dodano: 27.05.2020 r.

Kolejny nabór do programu PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.  

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ogłosił drugą turę naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych
na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego
(tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ,
w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia klubowe mogą być prowadzone w warsztatach także w formie zdalnej.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
w terminie umożliwiającym ich weryfikację i złożenie wystąpienia do PFRON tj.
od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 22 czerwca 2020r.