Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Kurs na samodzielność 2019”

Dodano: 15.05.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Kurs na samodzielność 2019”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie Fundacji Vis Maior pn. „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.

 

Projekt zakłada:

• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,

• warsztaty z czytania Braille’a,

• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia,

• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą,

• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego,

• grupowe zajęcia psychoedukacyjne,

• indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne,

• zajęcia kulturalno-rozwojowe.


Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie ma możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

 

Uczestnicy projektu (osoby pełnoletnie):

• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.

• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).

• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

• Osoby, które nie są członkami środowiskowych domów samopomocy.

• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

 

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

• Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który można pobrać ze strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.

• Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć razem z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do biura fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa. Zgłoszenia przyjmowane są do 09.06.2019 włącznie. Jeśli to możliwe, należy wysłać formularz drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie maila słowa: „Zgłoszenie Kurs na samodzielność 2019”.

• W drugim etapie kwalifikacji z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Organizator zastrzega sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa "Kurs na samodzielność 2019".

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Kurs na samodzielność 2019”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie Fundacji Vis Maior pn. „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.