Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dodano: 23.09.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o modyfikacji SIWZ na prowadzenie zajęć w ramach projektu STOP Schematom oraz przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące SIWS. Szczegóły dostępne w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi.