Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„Fundacja Vis Maior” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

Dodano: 11.12.2019 r.

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej ( „szkoła zimowa”) w terminie 9.02.2020. - 29.02.2020. w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje 200 złotych.
Oferujemy:
• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• zajęcia kulturalno-rozwojowe

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

Kogo zapraszamy do projektu?
• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
• Osoby pełnoletnie. Osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon.
• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej. • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?
• Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który można pobrać ze strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy włącznie z testem wiedzy i podpisany dostarczyć razem z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do biura fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa. Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.2019 włącznie. Prosimy również, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie maila słowa: „Zgłoszenie Kurs na samodzielność 2019”.
• W drugim etapie kwalifikacji z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa "Kurs na samodzielność 2019".