Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW – NOWA EDYCJA

Dodano: 12.04.2021 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych.
Program skierowany jest do 
ambitnych maturzystów 2021,
pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.
Roczna wysokość stypendium to 7000 zł na I rok nauki.


„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok
studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i
małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w
rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach
publicznych.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/