Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu systemowego "Nowe jutro..."

Dodano: 14.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie systemowym „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej”.

Liczba zgłoszeń osiągnęła dwukrotność wolnych miejsc przewidzianych dla osób młodych w wieku 15-30 lat i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jednocześnie przypominamy, że  w dniach od 23.02.2015r. do 03.03.2015r. mogą składać zgłoszenia osoby z orzeczona niepełnosprawnością do udziału w projekcie systemowym „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej”. Liczba miejsc  jest ograniczona. Wnioski będą przyjmowane  do momentu osiągnięcia dwukrotności zakładanej liczby osób, którą obejmiemy wsparciem w 2015 roku, tj.  28 zgłoszeń.

W/w projekt systemowy  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.