Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie Stowarzyszenia „NASZA SUWALSZCZYZNA”

Dodano: 07.10.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Stowarzyszenia „NASZA SUWALSZCZYZNA”
pt. „POZYTYWNIE ku lepszej przyszłości”.  


Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 os. (30 K i 20 M), będących os. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: miasto Suwałki, p. suwalski, miasto Sejny, p. sejneński – gminy: Puńsk, p.  grajewski, p. moniecki, p. augustowski, do 31.08.2021r.

Projekt skierowany do:

- osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy;

-  osób biernych zawodowo;

-  osób z w/w powiatów;

-  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

-  osób o niskich kwalifikacjach;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób w wieku 18+;

- kobiet;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób z wielokrotnym wykluczeniem;

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;


Wsparcie oferowane w ramach projektu:

                           I.          Konsultacje z psychologiem

                         II.          Konsultacje z doradcą zawodowym 

                        III.          Spotkania z psychologiem 

                       IV.          Coaching indywidualny

                         V.          Indywidualny program terapeutyczny

                       VI.           Treningu umiejętności społecznych

                     VII.          Trening rozwoju osobistego

                    VIII.          Zajęcia aktywizujące zawodowo

                       IX.          Preferowane szkolenia zawodowe – ( recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, Spawanie metodą TIG                                            141, MAG; Magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli; Operator/-ka koparko-ładowarki;                                          Opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; Masażysta/-stka I i II stopnia; Kucharz I i II stopnia o                                            specj. Kuchnia amerykańska).

                         X.          Pośrednictwo pracy

                       XI.          Staże zawodowe (dla 35 os z 50 os z GD)

 

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

- za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie
8,76 zł brutto/h;

- za udział w stażu zawodowym (35 osób) uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie)
w kwocie 1314,38 zł/m-c brutto brutto.

-  oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  517 372 010 lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki