Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Przedmioty ortopedyczne - przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np. pretozy, kule, wózki inwalidzkie, itp.)

Środki pomocnicze - środki, które ułatwiają w znacznym stopniu lub umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.)

Przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze zwane jako wyroby medyczne wydawanie na zlecenie są finansowane przez Narodowy Fundusz zdrowia.

Zasady dofinansowania znajdują się na stromie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:
http://www.mz.gov.pl/leczenie/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/

Sprzęt rehabilitacyjny są to wszelkiego rodzaju urządzenia służące do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych mającej na celu osiągniecie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Sprzęt powinien być wskazany przez lekarza, i powinien służyć do rehabilitacji schorzeń wynikających z niepełnosprawności.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 24 stycznia 2018 w sprawie zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 wprowadzono następujące zasady w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego:

 

1. Pierwszeństwo w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny mają:

1)     dzieci i młodzież  do 25 roku życia,

2)     osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

3)     osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane na stałe,

4)     ze względu na znaczny niedobór środków PFORN w stosunku do istniejących potrzeb osób niepełnosprawnych ogranicza się dofinansowanie:

  • do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości 70% kwoty  limitu NFZ, bez dofinansowania wymaganego udziału własnego.
  • do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do wysokości 80% do kwoty 1.500 zł.

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych.