Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Poradnictwo specjalistyczne

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

 

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, praca socjalna

 

ul. Piłsudskiego 34,

  16-500 Sejny

 

87  5173 415

 

poniedziałek-piątek

godz. 7. 30 -15. 30

 

www.pcpr.sejny.pl

biuro@pcpr.sejny.pl

 

każdy mieszkaniec powiatu

PSYCHOLOGICZNE

  1.  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sejnach

 

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, w sprawie przemocy w rodzinie, w sprawie uzależnień. 

 

ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny,

87 5162-256

 

od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00 (sekretariat)

psycholog 7.30-15.30 (poniedziałek-środa).

pedagog 8.00-15.00 (codziennie)

oraz 14.00-17.00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)

 

www.pppsejny.szkolnastrona.pl

pppsejny@wp.pl

 

dzieci przedszkoli i szkół z terenu powiatu sejneńskiego. Zgłoszenie telefoniczne lub bezpośrednio w sekretariacie PP-P w Sejnach

2.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

 

 

 

PEDAGOGICZNE

  1.  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sejnach

 

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, w sprawie przemocy w rodzinie, w sprawie uzależnień. 

 

ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny,

 87 5162-256

 

od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00 (sekretariat)

Psycholog 7.30-15.30 (poniedziałek-środa).

Pedagog 8.00-15.00 (codziennie)

oraz 14.00-17.00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)

 

www.pppsejny.szkolnastrona.pl

pppsejny@wp.pl

 

dzieci przedszkoli i szkół z terenu powiatu sejneńskiego; zgłoszenie telefoniczne lub bezpośrednio w sekretariacie PP-P w Sejnach

POMOC SPOŁECZNA

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

 

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, praca socjalna

 

ul. Piłsudskiego 34,

16-500 Sejny

 

87  5173 415

 

poniedziałek-piątek

godz. 7. 30 -15. 30

 

www.pcpr.sejny.pl

biuro@pcpr.sejny.pl

mieszkańcy powiatu

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Gibach

pomoc społeczna

 

Giby 74A,

16-506 Giby

 

87 5165 735

poniedziałek-piątek

Godz. 7. 00 -15. 00

 

gops@giby.pl

mieszkańcy gminy

3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Krasnopolu

pomoc społeczna

ul. Wojska Polskiego 22,

16-503 Krasnopol

87 5655 816

poniedziałek-piątek

w godz.  7.15-15.15,

gopskras@op.pl

mieszkańcy gminy

4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Puńsku

pomoc społeczna

ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

87 5161 409

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-15.30

www.ugpunsk.pl

gops_punsk@poczta.onet.pl

mieszkańcy gminy

5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Sejnach

pomoc społeczna

ul. Jerzego Grodzińskiego 1,

16-500 Sejny

 

87 5173 775

poniedziałek- piątek

7.00 – 15.00

 

gops-sejny@wp.pl

 

mieszkańcy gminy

6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

 

pomoc społeczna

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

poniedziałek-piątek

godz. 7.00 -15.00

 

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

7

Punkt Konsultacyjny dla Osób w Kryzysie Gmina Puńsk

poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne, socjalne, pedagogiczne oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk

511 837 747,

 87/516 14 09

 

co druga środa miesiąca, przez dwie godziny popołudniowe

 

gops_punsk@poczta.onet.pl

 

 

mieszkańcy gminy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:

w Gibach

 

uzależnienia, wsparcie oraz  informacja o najbliższych miejscach pomocy w problemach uzależnienia

 

Giby 74A,

16-506 Giby

 

87 5165735

poniedziałek-piątek

Godz. 7. 00 -15. 00

 

gops@giby.pl

mieszkańcy gminy

2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:

w Puńsku

uzależnienia, wsparcie oraz  informacja o najbliższych miejscach pomocy w problemach uzależnienia

ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

87 5161 048

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-15.30

www.ugpunsk.pl

ug_punsk@pro.onet.pl

mieszkańcy gminy

3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:

w Gminie w Sejnach

uzależnienia, wsparcie oraz  informacja o najbliższych miejscach pomocy w problemach uzależnienia

 

ul. Jerzego Grodzińskiego 1,

16-500 Sejny

 

87 517 37 75

 

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

 

gops-sejny@wp.pl

 

mieszkańcy gminy

4

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

 

Punkt konsultacyjny –dyżury członków MKRPA w Sejnach

porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowanie do podjęcia leczenia

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

środy

16.00-18.00

www.um.sejny.pl/moje-miasto-miejska-komisja-rozwiązywania-problemów-alkoholowych-w-sejnach

 

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

Punkt konsultacyjny –wolontariat Lech Kulesza

porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowanie do podjęcia leczenia

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

środy

16.00-18.00

www.um.sejny.pl/moje-miasto-miejska-komisja-rozwiązywania-problemów-alkoholowych-w-sejnach

 

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

Specjalista psychoterapii uzależnień –Małgorzata Stefanowicz

porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowanie do podjęcia leczenia

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

poniedziałki konsultacje grupowe 2019r.: 17.00-19.00

 

styczeń 21,28,

luty 4,11,18,25

marzec: 4,11,18,25

kwiecień: 1,8,15,29,

maj:6,13,20,29,

czerwiec:3,10,17,24

lipiec:1,8,15,22

sierpień: 5,12,19,26

wrzesień:2,9,16,23.

paźdz.:7,14,21,28,

listopad:4,11,18,25,

grudzień:2,9,16,23,

Konsultacje indyw.16.-17.00

styczeń 21

luty:11

marzec: 11

kwiecień:8

maj:13

czerwiec:10

lipiec:8

sierpień: 12

wrzesień:9

paźdź.:14

listopad: 11

grudzień: 9

 

Motywowanie 15.00-17.00

styczeń 28

luty:18

marzec: 18

kwiecień:25

maj:20

czerwiec:17

lipiec:15

sierpień: 19

wrzesień:16

paźdź.:21

listopad: 25

grudzień: 23

 

 

 

www.um.sejny.pl/moje-miasto-miejska-komisja-rozwiązywania-problemów-alkoholowych-w-sejnach

 

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

 

psycholog-Diana Wiźlańska –Sławińska

porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznym, wsparciem psychologicznym

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

czwartki:

 15.00-16.30.

luty :7,14,21,28

marzec: 7,21,28.

kwiecień:4,11,18,25

maj:9,16,23,30

czerwiec:6,13,20,27

lipiec:4,11,18,25

sierpień: 1,8,22,29

wrzesień:5,12,19,26

paźdź.:3,10,17,24

listopad: 7,14,21,28

grudzień: 5,12,19,26

 

 

 

www.um.sejny.pl/moje-miasto-miejska-komisja-rozwiązywania-problemów-alkoholowych-w-sejnach

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

grupa wsparcia AL-ANON

psychologiczne, terapeutyczne

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

poniedziałki/soboty

18.00-20.00

www.um.sejny.pl/moje-miasto-miejska-komisja-rozwiązywania-problemów-alkoholowych-w-sejnach

 

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

grupa wsparcia AA

psychologiczne, terapeutyczne

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

piątki

18.00-20.00

www.um.sejny.pl/moje-miasto-miejska-komisja-rozwiązywania-problemów-alkoholowych-w-sejnach

 

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy miasta

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

1.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Giby

 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Giby 74A, 16-506 Giby

 

87 5165 735

poniedziałek-piątek

godz. 7. 00 -15. 00

 

gops@giby.pl

mieszkańcy gminy

2

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

Puńsk

 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

87 5161 409

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-15.30

www.ugpunsk.pl

gops_punsk@poczta.onet.pl

mieszkańcy gminy

3

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Sejny

 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

 

87 517 37 75

 

poniedziałek-piątek

godz. 7.00-15.00

 

 

gops-sejny@wp.pl

 

mieszkańcy gminy

4

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Sejny

 

 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

 

87 516-21-13

 

poniedziałek-piątek

godz. 7.00 -15.00

 

 

niebieskalinia2018@gmail.com

 

mieszkańcy Miasta Sejny

5

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pon. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

1.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

w Gibach

zapewnienie przepływu informacji

 

 

Giby 74A, 16-506 Giby

 

87 5165 038

poniedziałek-piątek

godz. 7. 00 -15. 00

 

http://ug.giby.wrotapodlasia.pl/

wojt@giby.pl

każdy mieszkaniec gminy

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

w Puńsku

 

zapewnienie przepływu informacji

 

ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

87 5161 090

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-15.30

www.ugpunsk.pl

ug_punsk@pro.onet.pl

każdy mieszkaniec

gminy

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sejnach

zapewnienie przepływu informacji

ul. 1 Maja 1

16-500 Sejny

wtorek-piątek 7.30-15.30 tel. 87 5173 905

Poniedziałek-piątek 7.30-15.30 sekretariat tel.

87/5173910

87/5173302

87/5162066

fax  087/5162013

po godzinach pracy i dni wolne tel.697 992 444

 

całą dobę

starosta@powiat.sejny.pl

 

 

pczk@powiat.sejny.pl

 

według potrzeb

3.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail: 

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

1.

Powiatowy Urząd Pracy w  Sejnach  

 

Poradnictwo zawodowe oraz związane z usługami i instrumentami rynku pracy  

 

ul. Łąkowa 26 16-500  Sejny

 

tel.: 875 163 970,

fax: 877 390 997

 

godziny otwarcia urzędu:

poniedziałek -piątek:

7.30 - 15.30

godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

http://sejny.praca.gov.pl/

e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Osoby bezrobotne poszukujące pracy  i pracodawcy

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

 

Dla osób poszukujących pracy

 

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

 

tel. 85 749 72 00

fax  85 749 72 09

 

poniedziałek 7.30-16.00

wtorek- piątek

7.30-15.30

 

www.wupbialystok.praca.gov.pl

do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

 

według potrzeb

3.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 40 .

15-472 Białystok.

 

19 524            

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

mogą korzystać:

- zarejestrowani

 -poszukujący pracy

- pracodawcy

                 
 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

1.

Najbliższy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajduje się w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ul. Noniewicza 91

16-400 Suwałki

 

 

87 565 02 58

 

 

poniedziałek-piątek

godz.08.00-16.00

 

 

www.pryzmat.org.pl

pryzmat@pryzmat.org.pl

 

 

 

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

2

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Sejnach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Wsparcie informacyjne

Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Sejnach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny

518 213 704

wtorek 15.30-16.30

www.pryzmat.org.pl

 

pokrzywdzeni.sejny@pryzmat.org.pl

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

3

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Funduszu Sprawiedliwości

 

Wsparcie informacyjne,

Al. Ujazdowskie 11
00-567 Warszawa

 

kontakt lokalny (Suwałki, Sejny) powyżej

kontakt lokalny(Suwałki, Sejny)  powyżej

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

1

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

 

Ochrona praw konsumenckich

Starostwo Powiatowe w Sejnach

 

ul. 1 Maja 1

16-500 Sejny

 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Sejnach

       tel  centrala 87 5173 910,

fax  87 5162 013

 

poniedziałek-piątek

7.30-15.30

 

www.powiat.sejny.pl

komunikacja@powiat.sejny.pl

 

 

 

prawo konsumenckie

2.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

1.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

 

Ubezpieczenia zdrowotne

 

ul. M. K. Ogińskiego 5c

16-400 Suwałki

 

87 562 02 50

 

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-16.00

 

www.nfz-bialystok.pl

sekretariat@nfz-bialystok.pl

 

według

2.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-20.00

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

3.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

4.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

5.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania.

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

 

 

 

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

poniedziałek-piątek

 godz.08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1

Punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Suwałkach

Ubezpieczenie społeczne

ul.1 Maja 33, 16-400 Suwałki 

22 560 16 00

 

poniedziałek 8-18.00

wtorek-piątek 8.00-15.00

www.zus.pl

adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

 

 

2

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w Suwałkach                                                                                                                ul.  Utrata 4c                                                                                   16-400 Suwałki

 

Ubezpieczenie społeczne  rolników i ich rodzin


ul. Utrata 4C

16-400 Suwałki

tel. (87) 566 65 19,
566 65 28,
fax (87) 563 54 29

poniedziałek

7:30 - 17:00
od wtorku- do piątku: 7:30 - 15:30

www.krus.gov.pl

adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy (mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego z wyłączeniem Gminy Giby)

 

 

3

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie

Ubezpieczenie społeczne rolników i ich rodzin

ul. Młyńska 29, 16-300 Augustów

87 644 67 14

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 8.00-15.00

www.krus.gov.pl

adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

 (mieszkańcy Gminy Giby)

4

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

poniedziałek-piątek

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

 

 

 

 

 

adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

 

 

 

 

 

PRAWO PRACY

1

Okręgowa Inspekcja Pracy w Białymstoku

Oddział w Suwałkach

Prawo pracy

ul. Świerkowa 60 II p. 16-400 Suwałki

87 565 46 77

Fax  87 565 03 66

poniedziałek-piątek

godz. 07.30-15.30

www.bialystok.pip.gov.pl

suwalki@bialystok.pip.gov.pl

 

według potrzeb

2

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

według potrzeb

                 
 

PRAWO PODATKOWE

1

Urząd Skarbowy w

w Suwałkach –punkt w Sejnach

 

Podatki

 

ul. Wojska Polskiego 60a

16-500 Sejny

 

Punkt Obsługi Podatników w Sejnach 87 565 06 57.

 

poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

http://www.podlaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-suwalkach

 

z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

2

Urząd Skarbowy w  Suwałkach

Wsparcie podatnika, kontrola podatkowa, ustalenie, określenie, pobór podatków

1 Maja 2a

16-400 Suwałki

Centrala: 87 566 69 83 do 85 / 87 566 48 72 / 87 566 48 27

fax  87 566 67 07

pon. 8.00-18.00

wtorek.-piątek 8.00-15.00

http://www.podlaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-suwalkach

us.suwalki@mf.gov.pl

z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

3

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek-piątek godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

1

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

poniedziałek-piątek godz. 08.00-18.00

 

 

poniedziałek-piątek godz.11.00-15.00

 

 

poniedziałek-piątek godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

1

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

2

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

  • poniedziałek
  • godz. 10.00-18.00

wtorek.- piątek.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 
CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej):
www.powiat.sejny.pl/nieodpłatna pomoc prawna
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: pod nr  87 5173 906, 87 5173 910 (centrala) e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Prowadzący

Adresy dyżurów

Dni i godziny dyżurów

Dane kontaktowe

 

Radca prawny

Sejny

 ul. Piłsudskiego 34

 pok. nr 1 parter

 

 

poniedziałek

08.00-12.00

Informacje i zapisy

 w godzinach pracy

 Starostwa Powiatowego w Sejnach

 poniedziałek –piątek 7.30-15.30

87 5173 906,

87 5173910 (centrala)

 

Adwokat

wtorek

12.00-16.00

Radca prawny

środa

08.00-12.00

Radca prawny

czwartek

12.00-16.00

Adwokat

piątek

08.00-12.00

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

w Suwałkach (adwokaci i radcy prawni)

wtorek

piątek

08.00-12.00

12.00-16.00

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

w Suwałkach (adwokaci i radcy prawni)

Puńsk ul. 11 Marca 18 internat

 pokój nr 21 parter

poniedziałek

środa

08.00-12.00

12.00-16.00

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

w Suwałkach (adwokaci i radcy prawni)

Krasnopol ul 1 Maja 1

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury parter

czwartek

08.00-12.00

 Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie